وکیل کلاهبرداری

کلاهبرداری هرچند تعریف مشخصی از این جرم در قانون وجود ندارد ولی مطابق با ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، هركسی از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها، كار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و به امور غير‌ واقع اميد‌وار نمايد […]