چه چیز هایی در طلاق به زن تعلق میگیرد ؟

بسیاری دارای این طرزه تفکر هستند که زن باید تمام حقوق مالی و معنوی خود را ببخشد ، در حالی که اصلا این طور نیست . زوجه در صورت قبول زوج می تواند تمام حق و حقوق خود را مطالبه نماید. قبل از ثبت طلاق توافقی و ارجاع به شعبه دادگاه لازم است که زوجین در […]